Zajęcia szkoleniowe w dniu 3 marca 2018 r.

W sobotę, 3 marca 2018 roku, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych. W ramach zajęć realizowano szkolenie z zakresu przeznaczenia, budowy oraz zasad posługiwania się odzieżą przeciwchemiczną, a także maskami przeciwgazowymi. Dodatkowo omówiono budowę oraz rodzaje granatów ręcznych i przećwiczono rzut granatem do celu. Ponadto doskonalono umiejętności z zakresu musztry zespołowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z formowaniem pocztów sztandarowych i udziału w uroczystościach państwowych.

Pomimo kilkunastostopniowego mrozu zajęcia odbyły się zgodnie z planem, a strzelcy wykazali się hartem ducha i odpornością na trudne warunki atmosferyczne.