Zajęcia szkoleniowe w dniu 7 kwietnia 2018 r.

W sobotę, 7 kwietnia 2018 roku, w tarnobrzeskiej Jednostce Strzeleckiej odbyły się egzaminy kończące szkolenie początkowe – Kurs Unitarny. Do egzaminów dopuszczone zostały tylko osoby najbardziej zaangażowane, które przeszły ponad półroczne przeszkolenie. W pierwszej kolejności strzelcy podeszli do egzaminu teoretycznego w formie testu pisemnego. Następnie odbyła się część praktyczna, podczas której strzelcy mieli do wykonania 10 norm szkoleniowych z różnych dziedzin strzeleckiego / wojskowego rzemiosła. Warto dodać, że egzaminy zostały przeprowadzone rzetelnie oraz sprawiedliwie i nie wszystkim egzaminowanym udało się uzyskać zadowalające wyniki.