Zajęcia szkoleniowe w dniu 7 lutego 2018 r.

W środę, 7 lutego 2018 roku, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w kolejnych zajęciach szkoleniowych w ramach ferii zimowych. Tym razem w ramach zajęć odbyło się strzelanie kontrolne na Odznakę Strzelecką, która została wprowadzona w tarnobrzeskiej Jednostce Strzeleckiej. Regularne zajęcia na strzelnicy przyniosły efekt w postaci dobrych wyników i celnych strzałów, dzięki czemu dziesięciu członków tarnobrzeskiego „Strzelca” zdobyło Brązową Odznakę Strzelecką.