Zajęcia szkoleniowe w dniu 9 czerwca 2018 r.

W dniu 9 czerwca 2018 roku w tarnobrzeskiej Jednostce Strzeleckiej odbyły się zajęcia z zakresu szkolenia medycznego w warunkach taktycznych. Szkolenie obejmowało takie zagadnienia jak samopomoc pod ostrzałem, zakładanie stazy taktycznej, ewakuacja poszkodowanego do strefy bezpiecznej różnymi metodami, badanie taktyczne, pozycja boczna ustalona, resuscytacja krążeniowo – oddechowa, a także przygotowanie poszkodowanego do transportu oraz nadawanie meldunku MEDEVAC. Dzięki dużemu zaangażowaniu zarówno instruktorów jak i strzelców udało się zrealizować wszystkie zagadnienia i przećwiczyć poszczególne tematy w praktyce.