Zajęcia szkoleniowe w okresie pandemii

Ostatnich kilka miesięcy stanowiło niełatwy czas dla tarnobrzeskich strzelców. Obowiązujące ograniczania związane z pandemią wirusa SARS-COVID19 wpłynęły na czasowe wstrzymanie organizacji cotygodniowych zajęć szkoleniowych, wykładów i innych przedsięwzięć. Nie mniej jednak strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w ostatnim czasie uczestniczyli dwukrotnie w zajęciach szkoleniowych.

W ramach zajęć odbył się trening strzelecki na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Tarnobrzegu, a także marsz kondycyjny połączony z doskonaleniem umiejętności z zakresu nawigacji lądowej. Zajęcia były organizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, w odpowiednich grupach i z utrzymaniem zalecanego dystansu pomiędzy ich uczestnikami.