Zapal świeczkę „Jędrusiowi” w 77. rocznicę śmierci

W dniu 9 stycznia 2020 roku, tarnobrzescy strzelcy uczcili pamięć swoich patronów – Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”, a w szczególności Władysława Jasińskiego – legendarnego „Jędrusia” w 77. rocznicę jego śmierci. Jednostka Strzelecka 2002 Tarnobrzeg, a także Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega po raz kolejny zorganizowały akcję „Zapal świeczkę Jędrusiowi”. Podczas uroczystości przed pomnikiem „Jędrusiów” na Placu 1000-lecia w Tarnobrzegu dyrektor Muzeum dr hab. Tadeusz Zych przybliżył wszystkim obecnym historię Władysława Jasińskiego oraz jego partyzantów.

Następnie tarnobrzescy strzelcy uczcili pamięć „Jędrusiów” uroczystym Apelem Pamięci. W dalszej kolejności niedawno przyjęci rekruci złożyli na proporzec Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” przyrzeczenie strzeleckie. Obchody zakończyło uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed pomnikiem „Jędrusiów”.

Zdjęcia pochodzą ze strony www.tyna.info.pl