Zapal świeczkę „Jędrusiowi” w 78. rocznicę śmierci

W 80. rocznicę powstania Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”, a także w 78. rocznicę śmierci Władysława Jasińskiego ps. „Jędruś” tarnobrzescy strzelcy wraz z Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega zapraszają do udziału w akcji „Zapal Świeczkę Jędrusiowi”.

W dniach 9 – 16 stycznia 2021 roku ogłaszamy TYDZIEŃ PAMIĘCI WŁADYSŁAWA JASIŃSKIEGO „JĘDRUSIA”. Organizatorzy stawiają sobie za cel aby światło zniczy przy pomniku „Jędrusiów” na Placu Tysiąclecia w Tarnobrzegu paliło się nieprzerwanie przez cały tydzień.
Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji mieszkańców Tarnobrzega!
Przypominamy również o obowiązujących obostrzeniach związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2, prosimy o zakrywanie nosa i ust oraz nie gromadzenie się.
Akcja „Zapal Świeczkę Jędrusiowi” rozpocznie się w sobotę 9 stycznia 2021 roku o godz. 17.00 przed pomnikiem „Jędrusiów” na Placu Tysiąclecia w Tarnobrzegu (os. Przywiśle).
PRZYJDŹ I ZAPAL ŚWIECZKĘ JĘDRUSIOWI!