Zimowe Zgrupowanie Szkoleniowe „Blizna”

W dniach 9 – 11 lutego 2018 roku strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w Zimowym Zgrupowaniu Szkoleniowym „Blizna”. Zgrupowanie odbyło się w miejscowości Blizna w oparciu o tamtejszy Park Historyczny i przyległe do niego obiekty. Podczas zgrupowania realizowany był Zimowy Kurs Taktyczny (Arctic Survival Course).

Realizowano zajęcia z zakresu taktyki poruszania się pododdziałów lekkiej piechoty w warunkach zimowych, budowy schronień w zimie, zakładania bazy przejściowej, patrolowania oraz rozpalania ognia i przygotowywania pożywienia. Ponadto przeprowadzono szkolenie z zakresu zakładania posterunków obserwacyjnych w warunkach zimowych. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu oraz dużemu zaangażowaniu w zajęcia szkoleniowe strzelcy zrealizowali wszystkie postawione przed nimi zadania. Zimowe Zgrupowanie Szkoleniowe „Blizna” zakończyło cykl przedsięwzięć szkoleniowych organizowanych przez Jednostkę Strzelecką 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” podczas tegorocznych ferii zimowych. Podsumowując, tarnobrzescy strzelcy ponad połowę ferii zimowych spędzili uczestnicząc w zajęciach szkoleniowych, zarówno w Tarnobrzegu jak i w Bieszczadach oraz w Bliźnie.