Facebook Instagram article Forum

Aktualności

Zasadzki

08.06.2024
Na dzisiejszych zajęciach, (08.06) Strzelcy szkolili się z zakresu zasadzki punktowej drużyny. Początkowo poznawali zasady organizowania zasadzek, po czym przeszli do ich wykonywania.

zawody strzeleckie

31.05.2024
W niedzielę, 26 maja Strzelcy godnie reprezentowali JS2002 na zawodach strzeleckich z okazji Dni Tarnobrzega, organizowanych przez LOK GROM Tarnobrzeg.

Zajęcia taktyczne

28.05.2024
W sobotę, 25.05 odbyły się zajęcia szkoleniowe, na których strzelcy utrwalali wiedzę i umiejętności z działań taktycznych.

XXIX Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich „Konary”

22.05.2024
W ostatni weekend, 18-19 maja 2024 roku, odbył się po raz 29, Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego po Ziemii Sandomierskiej "Konary". Marsz jest aktywną formą upamiętnienia walk niepodległościowych Legionów Polskich, a w szczególności Bitwy pod Konarami. Marsz rozpoczął się od uroczystej zbiórki na tarnobrzeskim rynku. Na zbiórce odwiedził nas Prezydent Miasta Tarnobrzega oraz lokalne media. Następnie udaliśmy się do Sulisławic, gdzie uczestnicy Marszu zapalili znicze i złożyli kwiaty na zbiorowej mogile „Jędrusiów”, a także odwiedzili mieszczącą się w podziemiach starego, sulisławickiego kościoła, Izbę Pamięci Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”. Dalsza droga prowadziła przez piękne klimontowskie pola, łąki i wąwozy wprost do Cmentarza Legionistów w Górach Pęchowskich. Po spokojnej nocy w terenie, przeszliśmy przez miejscowości, w których rozgrywała się bitwa, m.in. Kozinek i Beradz, aż do miejscowości Konary, gdzie odbył się krótki wykład na temat walk prowadzonych w tamtej okolicy. Po uroczystym złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy przed Obeliskiem upamiętniającym Bitwę pod Konarami, zakończyliśmy XXIX Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego po Ziemi Sandomierskiej "Konary". Już teraz zainteresowanych zapraszamy w przyszłym roku! W tegorocznym marszu uczestniczyli również żołnierze Wojska Polskiego, z naszej tarnobrzeskiej kompanii WOT. Dziękujemy za wsparcie w organizacji marszu: Fenix Metals sp. z o.o.

dofinansowanie marszu konary

13.05.2024
W XXlX Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego po Ziemi Sandomierskiej „Konary”, wspiera nas finansowo firma Fenix Metals sp. z o.o. Dziękujemy!

Marsz Konary 2024

13.05.2024
W dniach 18 – 19 maja 2024 roku odbędzie się, zorganizowany przez Jednostkę Strzelecką 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” po raz 29, Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego po Ziemi Sandomierskiej „Konary”. Marsz jest aktywną formą upamiętnienia zbrojnego czynu niepodległościowego Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, a w szczególności zwycięskiej Bitwy pod Konarami, która odbyła się w dniach 16 – 23 maja 1915 roku w okolicach miejscowości Konary k. Klimontowa. Marsz rozpocznie się od uroczystej zbiórki na tarnobrzeskim rynku, skąd uczestnicy udadzą się w kierunku przeprawy promowej, która to co roku symbolizuje historyczną przeprawę Legionistów z Galicji do Królestwa Polskiego. W dalszej kolejności grupa marszowa uda się przez Koprzywnicę do Sulisławic, gdzie uczestnicy Marszu zapalą znicze i złożą kwiaty na zbiorowej mogile „Jędrusiów”, a także odwiedzą mieszczącą się w podziemiach starego, sulisławickiego kościoła Izbę Pamięci Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”. Dalsza droga prowadzi przez piękne klimontowskie pola, łąki i wąwozy. Strzelcy będą podążać przez miejscowości, w których rozgrywała się bitwa, m.in. Kozinek i Beradz, aż do Cmentarza Legionistów w Górach Pęchowskich. W tym miejscu odbędzie się uroczysty Apel Pamięci, po którym uczestnicy Marszu udadzą się na nocleg. Następnego dnia wyruszą wprost do miejscowości Konary. Po uroczystym złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy przed Obeliskiem upamiętniającym Bitwę pod Konarami, zakończy się tegoroczny marsz. Zostanie zapewniony transport powrotny. Osoba rezygnująca z udziału w Marszu w trakcie jego trwania zostanie odwieziona samochodem do miejsca noclegu, bądź do miejscowości Tarnobrzeg. W przypadku rezygnacji z Marszu osoby niepełnoletniej lub w złym stanie zdrowia Komendant Marszu ma prawo wyznaczyć osobę odpowiedzialną za dostarczenie w/w do miejsca zamieszkania. Osoby chętne zapraszamy do kontaktu na e-maila: strzelec@tbg.net.pl, z którego zostanie wysłana karta zgłoszeniowa oraz w przypadku osób niepełnoletnich, oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów. Więcej informacji znajduje się w regulaminie oraz przepisach organizacyjno-porządkowych, które znajdują się poniżej:

Zajęcia w Maju

13.05.2024
Miesiąc Maj jest dość intensywny dla naszej Jednostki pod względem szkoleniowym. Z 1 na 2 maja został zorganizowany kurs SERE A dla strzelców, którzy nie mieli okazji jeszcze w nim uczestniczyć. Szkoleni uczyli się jak przetrwać w trudnych warunkach, jak rozpalać ogień, jak budować schronienie, poznali podstawowe węzły i metody pakowania się. Gratulujemy wszystkim, którzy go ukończyli. 4 maja odbyło się strzelanie w terenie, na zajęciach również Strzelcy mieli okazję doświadczyć widoku terenu z drona. 11 maja odbył się marsz kondycyjny na dystansie 25km. Miał on na celu przygotowanie Strzelców do tegorocznego Marszu „Konary” który odbędzie się już 18-19 maja! Więcej informacji w poście temu poświęconym.

Święto uchwalenia konstytucji 3 maja

03.05.2024
Nasza Jednostka na Tarnobrzeskich obchodach z okazji 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zdjęcia pochodzą z: https://tyna.info.pl/pl/755_tarnobrzeg/211389_tarnobrzeskie-obchody-swieta-konstytucji-trzeciego-maja-zdjecia-.html oraz https://leliwa.pl/tarnobrzeg-w-233-rocznice-uchwalenia-konstytucji-3-maja/

ćwiczenia do sprawdzianu z 1 roku szkolenia

22.04.2024
W dniu 20.04.2024 r. odbyły się zajęcia doskonalące przed sprawdzianem końcowym z programu szkolenia podstawowego dla 1 rocznika. Strzelcy doskonalili swoje umiejętności w zagadnieniach takich jak: •Kontrola wyposażenia i maskowanie osobiste, •Komunikacja niewerbalna oraz podstawowe zasady zachowania żołnierza, •Indywidualne metody poruszania się na polu walki, •Reakcja indywidualna na kontakt z przeciwnikiem, •Postawy strzeleckie i 7 kroków podczas strzelania, •Budowa granatu ręcznego F-1 i RG 42 i rzut granatem, •Wykonanie indywidualnego stanowiska strzeleckiego do postawy leżąc, •Nawigacja i orientowanie się w terenie, •Nawiązanie łączności za pomocą radiostacji UKF typu „Baofeng”, •Zakładanie stazy taktycznej.

Obsługa radia baofeng

14.04.2024
W sobotę, 13.04 odbyły się zajęcia szkoleniowe. Motywem przewodnim zajęć była obsługa radia baofeng. Po krótkiej teorii przeszliśmy do zajęć praktycznych z nawiązywania łączności i nadawania meldunków. Na zajęciach również został poruszony temat obrony przeciw broni masowego rażenia. Strzelcy mieli okazję przetestować maski przeciwgazowe. Pod koniec zajęć mogli sprawdzić swoje umiejętności wykonując zadanie taktyczne.

Zajęcia Szkoleniowe

07.04.2024
W sobotę, 06 kwietnia Strzelcy brali udział w zajęciach szkoleniowych, w których rozwijali swoją wiedzę z tematów: budowy stanowisk ogniowych, obliczania odległości do danych obiektów w terenie, sporządzanie szkicu obserwacji, pokonywanie przeszkód terenowych.

Taktyka

23.03.2024
W sobotę, 23 marca 2024 roku, tarnobrzescy strzelcy uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych. W ramach zajęć, strzelcy realizowali zadanie taktyczne, podczas którego mogli sprawdzić wcześniej nabyte umięjętności.

Trening Strzelecki

16.03.2024
W sobotę, 16 marca 2024 roku, tarnobrzescy strzelcy uczestniczyli w treningu strzeleckim. W ramach zajęć odbyło się z strzelanie z kbk AKM, MSBS Grot oraz karabinków sportowych. Ćwiczono także budowę oraz rozkładanie i składanie kbk AKM.

Zajęcia szkoleniowe

09.03.2024
W sobotę, 9 marca 2024 roku, tarnobrzescy strzelcy uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych. Głównymi tematami zajęć były działania taktyczne oraz topografia, omówiono także konfiguracje sprzętu medycznego.

Zajęcia taktyczne

09.03.2024
Na zajęciach w dniu 02.03 przeprowadziliśmy zadanie taktyczne. Strzelcy uczyli się reakcji na kontakty ogniowe.