Facebook Instagram article Forum
< Wróć

Marsz "Konary" 2023

UWAGA! ZMIANA TERMINU MARSZU NA TYDZIEŃ WCZEŚNIEJ, tj: 20-21 MAJA 2023r. W dniach 20 - 21 maja 2023 roku odbędzie się, zorganizowany przez Jednostkę Strzelecką 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” po raz 28, Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego po Ziemi Sandomierskiej „Konary”. Marsz jest aktywną formą upamiętnienia zbrojnego czynu niepodległościowego Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, a w szczególności zwycięskiej Bitwy pod Konarami, która odbyła się w dniach 16 – 23 maja 1915 roku w okolicach miejscowości Konary k. Klimontowa. Marsz rozpocznie się od uroczystej zbiórki na tarnobrzeskim rynku, skąd uczestnicy udadzą się w kierunku przeprawy promowej, która to co roku symbolizuje historyczną przeprawę Legionistów z Galicji do Królestwa Polskiego. W dalszej kolejności grupa marszowa uda się przez Koprzywnicę do Sulisławic, gdzie uczestnicy Marszu zapalą znicze i złożą kwiaty na zbiorowej mogile „Jędrusiów”, a także odwiedzą mieszczącą się w podziemiach starego, sulisławickiego kościoła Izbę Pamięci Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”. Dalsza droga prowadzi przez piękne klimontowskie pola, łąki i wąwozy. Strzelcy będą podążać przez miejscowości, w których rozgrywała się bitwa, m.in. Kozinek i Beradz, aż do Cmentarza Legionistów w Górach Pęchowskich. W tym miejscu odbędzie się uroczysty Apel Pamięci, po którym uczestnicy Marszu udadzą się na nocleg. Następnego dnia wyruszą wprost do miejscowości Konary. Po uroczystym złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy przed Obeliskiem upamiętniającym Bitwę pod Konarami, zakończy się tegoroczny marsz. Zostanie zapewniony transport powrotny. Osoba rezygnująca z udziału w Marszu w trakcie jego trwania zostanie odwieziona samochodem do miejsca noclegu, bądź do miejscowości Tarnobrzeg. W przypadku rezygnacji z Marszu osoby niepełnoletniej lub w złym stanie zdrowia Komendant Marszu ma prawo wyznaczyć osobę odpowiedzialną za dostarczenie w/w do miejsca zamieszkania. Osoby chętne zapraszamy do kontaktu na e-maila: strzelec@tbg.net.pl, z którego zostanie wysłana karta zgłoszeniowa oraz w przypadku osób niepełnoletnich, oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów. Więcej informacji znajduje się w regulaminie oraz przepisach organizacyjno-porządkowych, które znajdują się poniżej: