Facebook Instagram article Forum

Koncert charytatywny

20.04.2009
W dniu 19 kwietnia 2009 roku Strzelcy z naszego oddziału brali udział w zbiórce pieniędzy podczas koncertu charytatywnego. Zebrane pieniądze zostały przekazane na rehabilitację chłopca po przeszczepie serca.

Odprawa Komendy III Okręgu

19.04.2009
W dniu 18 kwietnia w Bielsku - Białej odbyła się odprawa Komendy III Okręgu Związku Strzeleckiego, w której udział wzięło 3 członków naszego Oddziału. Odprawa rozpoczęła się w godzinach popołudniowych i trwała do późnego wieczoru. Na odprawie byli obecni Komendanci wszystkich Oddziałów III Okręgu bądź ich przedstawiciele. ÂŁącznie w odprawie wzięło udział 15 Strzelców.

Zajęcia sportowo - integracyjne 14.04.2009

14.04.2009
W dniu 14 kwietnia 2009 roku Strzelcy z naszego oddziału uczestniczyli w zajęciach sportowo - integracyjnych, które odbyły się na hali Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu. Podczas zajęć Strzelcy grali w piłkę nożną.

Zajęcia sportowo - integracyjne 07.04.2009

10.04.2009
W dniu 7 kwietnia 2009 roku Strzelcy z naszego oddziału uczestniczyli w zajęciach sportowo - integracyjnych, które odbyły się na małej hali Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu. Podczas zajęć Strzelcy grali w piłkę siatkową oraz w piłkę nożną.

Zajęcia nocne 09.04.2009

10.04.2009
W dniu 9 kwietnia 2009 roku odbyły się zajęcia nocne dla pierwszej drużyny. Strzelcy doskonalili umiejętność budowania szałasu jednospadowego oraz próbowali pozyskać wodę metodą destylacji.


Udział w pogrzebie Stanisława Petyniaka

09.04.2009
W dniu 8 kwietnia 2009 roku odbył się pogrzeb żołnierza Armii Krajowej Stanisława Petyniaka ps. "Podkowa". Brali w nim udział Strzelcy z naszego oddziału wystawiając poczet sztandarowy.

Marcowy Marsz Kondycyjny

29.03.2009
W sobotę 21 marca 2009 Strzelcy z naszego Oddziału odbyli marsz kondycyjny. Trasa marszu liczyła 30 km i prowadziła przez "Białą Górę", w okolice Chmielowa, a stamtąd z powrotem w kierunku Ocic i Tarnobrzega. Dzięki tej okazji strzelcy mieli możliwość pracy z mapą i kompasem a także poznania terenu, w którym rzadko bywają.

Walny Zjazd Związku Strzeleckiego

26.02.2009
W dniu 21 lutego 2009 roku odbył się Walny Zjazd Związku Strzeleckiego w miejscowości Dobra k. Łodzi. Zjazd rozpoczął się w drugim terminie. W głosowaniach brało udział 63 uprawnionych członków Związku Strzeleckiego. W czasie Zjazdu dokonano istotnych zmian w statucie ZS oraz dokonano wyboru nowych władz Związku. Komendantem Głównym Związku Strzeleckiego został komp. ZS Roman Burek.

Marsz Szlakiem Powstania Styczniowego ódź - Dobra

25.02.2009
W dniach 21 - 22 lutego 2009 roku odbył się XII Marsz Szlakiem Powstania Styczniowego Łódź - Dobra, którego organizatorem był Oddział Łódź Związku Strzeleckiego. W czasie Marszu odbyło się strzelanie z broni kulowej (kbks) - strzelanie kwalifikacyjne na odznakę strzelecką, rzut granatem, tor przeszkód, test z wiedzy o Powstaniu Styczniowym i marszobieg ok. 13 km. Drużyna reprezentująca oddział Tarnobrzeg w składzie: sekc. ZS Łukasz Kacprzak, st.strz. ZS Mariusz Nieradka i strz. ZS Artur Zawadzki w ogólnej klasyfikacji uplasowała się na czwartym miejscu. W marszu wzięły udział drużyny z Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego, Ełku i Tarnobrzega. [break]

Tarnobrzeska drużyna w podziale na poszczególne konkurencje uplasowała się następująco:

- strzelanie (kbks): drużyna zajęła 2 miejsce:
a) Łukasz Kacprzak 43pkt;
b) Mariusz Nieradka 32pkt;
c) Artur Zawadzki 16pkt;
-rzut granatem: Drużyna zajęła 1 miejsce:
a) Artur Zawadzki 3/3;
b) Łukasz Kacprzak 2/3;
c) Mariusz Nieradka 1/3;
- tor przeszkód: drużyna zajęła 4 miejsce;
- marszobieg (ok. 13km): drużyna zajęła 3 miejsce;
- test wiedzy o powstaniu styczniowym: drużyna zajęła 4 miejsce.

Szczególne podziękowania należą się komendzie marszu za nocleg z 20 na 21 lutego. Zachęcamy innych strzelców do udziału w tego typu imprezach.